डॉ. काळे यांचे लेखनकार्य
प्रकाशित ग्रंथ
संपादन
भाषांतरकार्य
ग्रंथांतर्गत प्रकाशित लेख

नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित लेख

English Articles
 
प्रस्तावना
परीक्षणे

भाषांतरित लेख

 
चर्चासत्रांमध्ये वाचलेले निबंध

शैक्षणिक व वाङ्मयीन उपक्रम -

  1. ७ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्वतपरिषदांमध्ये सहभाग व निबंधवाचन.
  2. सुमारे १५ चर्चासत्रांचे संयोजन.
  3. २५ पेक्षा अधिक राष्ट्रीय, राज्य व विद्यापीठ स्तरावरील चर्चासत्रांमध्ये निबंधवाचन.
  4. १५ पेक्षा अधिक चर्चासत्रे, कार्यशाळा व उद्बोधन वर्गांचे संयोजन.
  5. अनेक प्रतिष्ठित व्याख्यानमालांमध्ये व विद्यापीठ स्तरावरील उद्बोधन वर्गांमध्ये व्याख्याने.