काळे सरांविषयी

कल्याण वासुदेव काळे : व्यक्ति- परिचय

संपूर्ण नाव : कल्याण वासुदेव काळे

पत्ता :: ए- ५, प्रज्ञानगड अपार्टमेंट, नवश्या मारुती गल्ली, सिंहगड रस्ता, पुणे ४११०३० ( संपर्क- दूरभाष - ०२०- २४२५३१३६ )

पद:: सेवानिवृत्त प्राध्यापक व विभागप्रमुख, मराठी विभाग, पुणे विद्यापीठ (सध्याचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ), पुणे ४११००७

जन्म: १६ डिसेंबर १९३७; परांडा, जि. उस्मानाबाद

मृत्यू : १७ जानेवारी २०२१; पुणे

शिक्षण : एम.ए. (संस्कृत - भाषाविज्ञान ), १९६०
एम.ए. ( मराठी- अर्धमागधी ) १९६५
पीएच.डी. पुणे विद्यापीठ, मार्च १९७८.  

प्रबंधविषय- परांड्याचे हंसराजस्वामी: जीवन, साहित्य आणि तत्त्वज्ञान ; मार्गदर्शक- मु.श्री.कानडे

सन्मान:  महाराष्ट्र शासनाचा इ.स.२०१८ चा डॉ. अशोक केळकर भाषाअभ्यासक पुरस्कार.

अनुभव :